Vera Dua - Groen!
 
Eresenator
 
Geboren te Gent op 25 oktober 1952

Landbouwkundig ingenieur (UGent)
Doctor in de landbouwwetenschappen (UGent)

Gewezen ambtenaar

1984-1994 : lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Bosbouwvereniging
1989-1991 : gemeenteraadslid (Gent)
1990-1991 : lid van de raad van bestuur van de Stichting Leefmilieu
1991-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Mei - decembre 1991 : secretaris van de Vlaamse Hoge Bosraad
1991-1999 : lid van de Vlaamse Raad
1991-1994 : plaatsvervangend lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1995-1999 : senator aangewezen door de Vlaamse Raad
1997-1999 : lid van de raad van bestuur van de vrouwenorganisatie vzw ROSA
1999-2003 : Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw
2004-2009 : lid van het Vlaams Parlement
2007-2011 : gemeenteraadslid (Gent)
2007-2009 : senator aangewezen door het Vlaams Parlement

Commandeur in de Leopoldsorde (11 juni 2004)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
4/2/1997-29/4/1997 Lid met raadgevende stem Onderzoekscom. Rwanda
30/4/1997-6/12/1997 Lid met raadgevende stem Parlementaire Commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda