Mieke Vogels - Groen
 
Eresenator
 
Ere-Vlaams volksvertegenwoordiger
 
Geboren te Antwerpen op 20 april 1954

Licentiaat in de politieke en de sociale wetenschappen (UIA)
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (UIA)

Gewezen wetenschappelijk medewerker (Centrum sociologie en sociaal beleid - UA)
Gewezen vormingsmedewerker

1985-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1989-1993 : voorzitster van de Agalev-Ecolo-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)
1995-1999 : gemeenteraadslid (Antwerpen)
1995-1999 : schepen (Antwerpen)
13 juni - 13 juli 1999 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1999-2002 : minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen (Vlaamse regering)
2002-2003 : minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking (Vlaamse regering)
2004-2014 : lid van het Vlaams Parlement
2006-2007 : voorzitster van de Groen!-fractie (Vlaams Parlement)
2006-2012 : districtsraadslid (Deurne)
2010-2014 : senator aangewezen door het Vlaams Parlement

Grootofficier in de Leopoldsorde (21 mei 2014)


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
30/1/2014-28/4/2014 Plaatsvervanger zonder stemrecht Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Senaat