André Bourgeois - CVP
 
Eresenator
 
Geboren te Izegem op 7 maart 1928

Doctor in de rechten (UG)
Licentiaat in de bestuurswetenschappen (UG)

Advocaat

1965-1994 : gemeenteraadslid (Izegem)
1965-1971 : burgemeester (Izegem)
1965-1971 : provincieraadslid (West-Vlaanderen)
1971-1977 en 1978-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1971-1977 en 1978-1981 : lid van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap
1977-1982 : eerste schepen (Izegem)
1977-1978 : provinciaal senator voor West-Vlaanderen
1981-1995 : lid van de Vlaamse Raad
1985 - januari 1988 en juni 1988 -1992: secretaris van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Januari - mei 1988 : ondervoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1992-1995 : minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw
1995-1999 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege

Grootkruis in de orde van Leopold II (9 juni 1999)
Commandeur in de Leopoldsorde (14 november 1991)
Burgerlijke Medaille 1e klasse (1 maart 1991)
Ridder in de Kroonorde (8 juli1969)

Grootofficier in de orde van Oranje-Nassau (12 februari 1996, Nederland)


Overleden op 18 oktober 2015 te Gent


Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
27/6/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging van de Senaat
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Justitie
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Justitie
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
8/10/1996-17/12/1998 Lid Parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België