Philippe Moureaux - PS
 
Minister van Staat
 
Eresenator
 
Erelid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 
Geboren te Etterbeek op 12 april 1939

Doctor in de letteren en de wijsbegeerte (geschiedenis) (ULB)

Erehoogleraar

1980 : minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
1980-1981 : minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
1981-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1981-1985 en februari - mei 1988 : minister-president van de Executieve van de Franse Gemeenschap
1983-2012 : gemeenteraadslid (Sint-Jans-Molenbeek)
1988-1989 : vice-eerste minister en minister van het Brusselse Gewest en Institutionele Hervormingen
1989-2000 : lid van het bureau van de Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie (BIWD)
1989-1991 : vice-eerste minister en minister van het Brusselse Gewest en Institutionele Hervormingen, belast met de Herstructurering van het ministerie van Nationale Opvoeding
1991-1992 : vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Institutionele Hervormingen, belast met de Herstructurering van het ministerie van Nationale Opvoeding en het ministerie van het Brusselse Gewest
1992-1993 : minister van Sociale Zaken
1992-2012 : burgemeester (Sint-Jans-Molenbeek)
1993-1997 : lid van de raad van bestuur en 1995-1997 : bestuurder van de Haven van Brussel
1993-1997 : ondervoorzitter van de Maatschappij voor het intercommunaal vervoer te Brussel (MIVB)
Sinds 30 januari 1995 : minister van Staat
1995-2012 : ondervoorzitter van de PS
1996-1999 : voorzitter van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Brussel (GOMB)
1999-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
1999- 2003 : medevoorzitter van de Intergouvernementele en Interparlementaire Conferentie voor de institutionele vernieuwing

Grootkruis in de orde van Leopold II (19 mei 1995)
Commandeur in de Leopoldsorde (3 december 1987)


Overleden op 15 december 2018 te Brussel

Heeft in de Senaat 27 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
14/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Senaat
15/7/1999-10/4/2003 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-22/2/2001 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
16/12/1999-22/5/2001 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/1/2000-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor politieke vernieuwing
16/5/2001-10/4/2003 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Tweede ondervoorzitter commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
18/10/2007-7/5/2010 Voorzitter Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
6/7/2010-20/7/2010 Lid Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Voorzitter Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden