Jan Loones - VU
 
Eresecretaris van het Vlaams Parlement
 
Geboren te Diksmuide op 2 juni 1950

Licentiaat in de rechten (UG)
Licentiaat in het notariaat (VUB)
Bijzondere licentie in het verzekeringsrecht (VUB)
Diploma Fiscale Hogeschool (Sint-Aloysius)

Advocaat

1983-2018 : gemeenteraadslid (Koksijde)
1989-1991 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1989-1991 : lid van de Vlaamse Raad
1991-1995 : provinciaal senator voor West-Vlaanderen
1993-1999 : voorzitter van de VU-fractie (Senaat)
1995-2015 : eerste schepen (Koksijde)
1995-1999 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1999-2004 : lid van de Vlaamse Raad
1999-2002 : secretaris van de Vlaamse Raad
2007-2008 : lid van het Vlaams Parlement

Officier in de Leopoldsorde (11 juni 2004)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Justitie
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Infrastructuur
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Naturalisaties
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
15/10/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
28/10/1993-12/4/1995 Lid Commissie voor de Parlementaire Werkzaamheden
28/10/1993-12/4/1995 Lid Commissie voor het Reglement
28/10/1993-12/4/1995 Plaatsvervanger Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
28/10/1993-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Verzoekschriften
7/6/1994-12/4/1995 Lid Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoŲrdineerd op 30 november 1935
8/10/1996-17/12/1998 Lid zonder stemrecht Parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ