Paul Hermans - CVP
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-8/12/1993 Lid Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
16/1/1992-8/12/1993 Lid Commissie voor de Justitie
16/1/1992-8/12/1993 Lid Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven
16/1/1992-8/12/1993 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-8/12/1993 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn
16/1/1992-8/12/1993 Plaatsvervanger Commissie voor de Naturalisaties
15/10/1992-8/12/1993 Lid Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen