Hervé Hasquin - PRL FDF MCC
 
Eresenator
 
Geboren te Charleroi op 31 december 1942

Doctor in de letteren en de wijsbegeerte (geschiedenis) (ULB)

Gewoon hoogleraar (ULB)

1982-1986 : rector van de Université Libre de Bruxelles (ULB)
1982-1987 : lid van de raad van bestuur van de Radiodiffusion-Télévision belge francophone (RTBF)
1983-1985 : gemeenteraadslid (Charleroi)
1986-1995 : voorzitter van de raad van bestuur van de Université Libre de Bruxelles
1986-1989 : ondervoorzitter van de PRL
1987-1991 : provinciaal senator voor Brabant
1989-2000 : gemeenteraadslid (Sint-Lambrechts-Woluwe)
1989-1999 : lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
1990-1992 : politiek secretaris-generaal van de PRL
1991-1995 : voorzitter van de PRL-fractie (Brusselse Hoofdstedelijke Raad)
1991-1995 : senator voor het arrondissement Brussel
1995-2000 : schepen (verhinderd sinds juni 1995 - Sint-Lambrechts-Woluwe)
1995-1999 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1995-1999 : minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer
1995-1999 : voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, belast met de Begroting, de Betrekkingen met de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, alsook met Internationale Betrekkingen
13 juni - 13 juli 1999 : senator gekozen door het Franse kiescollege
1999-2004 : minister-president van de Franse Gemeenschapsregering, belast met Internationale Betrekkingen
2001- ? : gemeenteraadslid (Silly)
2004-2007 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Grootkruis in de Kroonorde (11 juni 2004)
Grootofficier in de Leopoldsorde (9 juni 1999)
Commandeur in de orde van Leopold II (15 november 1984)

Ridder in de orde van het Légion d'honneur (26 april 1989, Frankrijk)
Commandeur in de orde van de Leeuw (21 november 1987, Senegal)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-3/1/1995 Lid Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-3/1/1995 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
16/1/1992-3/1/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
16/1/1992-3/1/1995 Plaatsvervanger Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
11/10/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese aangelegenheden : afvaardiging Kamer