Robert Gijs - CVP
 
Eresenator
 
Erevoorzitter van de CVP-Senaatsfractie
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-14/10/1992 Voorzitter Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
16/1/1992-14/10/1992 Lid Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
16/1/1992-14/10/1992 Lid Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-14/10/1992 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
16/1/1992-14/10/1992 Plaatsvervanger Commissie voor de Defensie
16/1/1992-14/10/1992 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
16/1/1992-14/10/1992 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/1/1992-14/10/1992 Plaatsvervanger Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap