Gaston Geens - CVP
 
Eresenator
 
Minister van Staat
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
13/3/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Financiën
13/3/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
2/7/1992-11/10/1994 Plaatsvervanger Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
27/10/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
12/10/1993-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
6/5/1994-11/1/1995 Lid Adviescomité voor de emancipatie van de vrouw
11/10/1994-12/4/1995 Voorzitter Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
11/10/1994-12/4/1995 Lid Adviescomité voor Europese Aangelegenheden