Georges Flagothier - PSC
 
Ereburgemeester
 
Eresenator
 
Erequaestor van de Senaat
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor het Reglement
16/1/1992-16/2/1994 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Defensie
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Naturalisaties
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
15/10/1992-12/4/1995 Lid Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
16/2/1994-12/4/1995 Lid Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/6/1994-12/4/1995 Lid Commissie belast met de parlementaire begeleiding van de Vaste ComitÚs van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten