France Masai - Ecolo-Groen
Geco÷pteerd senator
 
Fractievoorzitter
Senaat tel.: 02 501 72 13
Correspondentie e-mail: [email protected]
Geboren te Schaarbeek op 21 september 1981

Pedagogisch verantwoordelijke

2012-2014 : politiek adviseur
2015-2019 : medewerkster van de covoorzitters van Ecolo
2018-2019 : provincieraadslid (Namen)
Sinds 12 juli 2019 : gecoöpteerd senator
Sinds 1 september 2020 : voorzitster van de Ecolo-Groen-fractie (Senaat)

Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
Mandatenlijst
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....      
Mondelinge vragen
                                      
Vragen om uitleg
                                      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
Tweede ondervoorzitter  
Lid  
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
18/7/2019-13/10/2020 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
8/10/2019- Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
8/10/2019- Lid AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
14/10/2019- Tweede ondervoorzitter AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
13/10/2020- Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
21/5/2021-23/5/2022 Lid Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 : afvaardiging Senaat