Jos D'Haese - PVDA-PTB
Deelstaatsenator (Vlaams Parlement)
 
Correspondentie Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86
1011 Brussel
e-mail: [email protected]
Geboren te Sint-Niklaas op 24 augustus 1992

Master in de biologie (UAntwerpen)

Gewezen bediende

Sinds 2 januari 2019 : districtraadslid (Borgerhout)
Sinds 26 mei 2019 : lid van het Vlaams Parlement
Sinds 4 juli 2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
Sinds 18 juli 2019 : voorzitter van de PVDA-fractie (Vlaams Parlement)

Mandatenlijst
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....      
Mondelinge vragen
                                      
Vragen om uitleg
                                      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
Lid  
Plaatsvervanger  
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
18/7/2019- Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
8/10/2019- Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
8/10/2019- Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden
8/10/2019- Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat