Rodrigue Demeuse - Ecolo-Groen
Deelstaatsenator (Parlement van het Waalse Gewest)
 
Parlementaire Assemblee van de NAVO (ondervoorzitter van de Belgische delegatie)
Parlementaire Assemblee van de NAVO (lid)
Senaat tel.: 02 501 72 96
Correspondentie e-mail: [email protected]
Privé avenue de Batta 12/51
4500 Huy
tel.: 0494 90 59 19
Geboren te Luik op 18 september 1992

Master in de rechten (ULg)
Master in het fiscaal recht (ULg)

Gewezen advocaat
Gewezen universiteitsassistent

Sinds 2012 : gemeenteraadslid (Hoei)
Sinds 26 mei 2019 : lid van het Waals Parlement
Sinds 18 juni 2019 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
Sinds 4 juli 2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Waals Parlement

Mandatenlijst
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....      
Mondelinge vragen
                                      
Vragen om uitleg
                                      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
Voorzitter  
Lid  
Plaatsvervanger  
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
8/10/2019- Lid Commissie voor de Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
8/10/2019- Lid Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
8/10/2019- Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
10/6/2021-23/5/2022 Plaatsvervanger Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 : afvaardiging Senaat
25/10/2021- Voorzitter Commissie voor de Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden