Anne Lambelin - PS
 
Geboren te Ukkel op 19 december 1987

Master in de politieke wetenschappen (ULB)

Gewezen parlementaire medewerkster (Voorzitterschap van de Kamer van volksvertegenwoordigers)

2012-2017 : gemeenteraadslid (Terhulpen)
2013-2014 : OCMW-voorzitster (Terhulpen)
2013-2014 : schepen (Terhulpen)
2014-2019 en sinds 9 juni 2024 : lid van het Waals Parlement
2014-2019 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2014-2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Waals Parlement
Sinds 3 december 2018 : gemeenteraadslid (Rixensart)

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
14/10/2014-23/5/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
14/10/2014-23/5/2019 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat