Bart De Nijn - N-VA
 
Geboren te Schoten op 20 juni 1954

Geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (Wetenschappen en aardrijkskunde)

Gewezen leraar

6 september - 31 december 1982 en 2001-2018 : gemeenteraadslid (Mechelen)
2006-2012 : provincieraadslid (Antwerpen)
2006-2012 : gedeputeerde (Antwerpen)
2013-2018 : schepen (Mechelen)
2013-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
7/2/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
7/2/2013-28/4/2014 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
7/2/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
7/2/2013-28/4/2014 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
7/2/2013-28/4/2014 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
7/2/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat