Ahmed Laaouej - PS
 
Geboren te Beyne-Heusay op 8 december 1969

Licentiaat in de rechten (ULg)
Licentiaat in het economisch en fiscaal recht (ULg)

Inspecteur (FOD Financiën)
Expert (Institut Émile Vandervelde)

Sinds 2006 : gemeenteraadslid (Koekelberg)
2010-2014 : gecoöpteerd senator
Sinds 2014 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Sinds 26 september 2017 : voorzitter van de PS-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)
Sinds 26 november 2018 : burgemeester (Koekelberg)

Ridder in de Leopoldsorde (25 mei 2019)


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
Lid  
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Justitie
20/7/2010-28/4/2014 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-16/6/2011 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
26/10/2010-28/4/2014 Tweede ondervoorzitter Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
14/12/2010-28/4/2014 Lid Werkgroep "Politieke Partijen" : afvaardiging Senaat
7/3/2012-28/4/2014 Lid Werkgroep "Nieuwe indicatoren voor economische prestaties, sociale vooruitgang, levenskwaliteit en geluk"
18/4/2013-28/4/2014 Lid Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : afvaardiging Senaat
25/4/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
8/10/2013-28/4/2014 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
28/11/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
27/6/2019- Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer
10/6/2021-23/5/2022 Plaatsvervanger Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 : afvaardiging Kamer