Muriel Targnion - PS
 
Geboren te Verviers op 18 mei 1971

Licentiate in de politieke wetenschappen (UCL)

Gewezen parlementaire assistente

Sinds 2001 : gemeenteraadslid (Verviers)
2003-2010 : schepen (Verviers)
Sinds 2009-2014 : lid van het Waals Parlement
2009-2018 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2010-2013 : senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
2015-2020 en sinds 9 oktober 2020 : burgemeester (Verviers)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
20/7/2010-11/3/2013 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-11/3/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
20/7/2010-11/3/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-11/3/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden