Claudia Niessen - Ecolo
 
Geboren te Aken (Duitsland) op 21 april 1979

Stedenbouwkundig architect (Fachhochschule - Aken)

Sinds 2002 : gemeenteraadslid (Eupen)
2010-2012 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2012-2018 : schepen (Eupen)
Sinds 3 december 2018 : burgemeester (Eupen)

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
20/7/2010-19/12/2012 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-19/12/2012 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
20/7/2010-19/12/2012 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-19/12/2012 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-19/12/2012 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
12/10/2010-19/12/2012 Lid Bijzondere Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
8/2/2011-28/4/2011 Lid Werkgroep "Erfrecht"
8/2/2011-19/12/2012 Lid Werkgroep "Informatica en vrijheden"