Fatiha Sa´di - PS
 
Eresenator
 
Geboren te Oran (Algerije) op 19 maart 1961

Licentiaat in de politiques et pratiques de formation (UCL)

1999-2010 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
2007-2018 : gemeenteraadslid (Evere)
2007-2018 : schepen (Evere)
2009-2010 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
16 juli - 24 septembre 2009 : secretaris van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2010-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2010-2011 : plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
2011-2014 : plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

Ridder in de Leopoldsorde (6 juni 2009)
Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
10/5/2011-28/4/2014 Lid Werkgroep "Mensenhandel"
30/1/2014-28/4/2014 Plaatsvervanger Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Senaat