John Crombez - sp.a
 
Geboren te Oostende op 19 september 1973

Doctor in de economische wetenschappen (UGent)

Gastdocent (Hogeschool Gent)

2009-2011, 25 mei - 18 juni 2014 en van 22 september 2014-2015: lid van het Vlaams Parlement
2009-2010 : senator aangewezen door het Vlaams Parlement
2011-2014 : staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
Sinds 2013 : gemeenteraadslid (Oostende)
2014-2015 : voorzitter van de sp.a-fractie (Vlaams Parlement)
2015-2019 : nationaal voorzitter sp.a
Sinds 26 mei 2019 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Commandeur in de orde van Leopold II (21 mei 2014)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/7/2009-7/5/2010 Lid Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiŽle en bankcrisis : afvaardiging Senaat
29/9/2009-7/5/2010 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
29/9/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
29/9/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
29/9/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
21/10/2009-7/5/2010 Eerste ondervoorzitter Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiŽle en bankcrisis
13/1/2010-7/5/2010 Lid Werkgroep "Ruimtevaart"