Olivier Destrebecq - MR
 
Geboren te Doornik op 21 maart 1965

Geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (École normale de l'État - Nijvel)

Gewezen bedrijfsleider
Gewezen leerkracht

Sinds 2001 : gemeenteraadslid (La Louvière)
2008-2014 : schepen (La Louvière)
2008-2010 en 2011-2014 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2014-2019 : lid van het Waals Parlement
2014-2019 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2014-2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Waals Parlement
2014-2019 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de Veiligheid en de Samenwerking in Europa
2017-2019 : secretaris van het Waals Parlement

Ridder in de Leopoldsorde (21 mei 2014)


Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
18/4/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : afvaardiging Kamer
14/10/2014-11/1/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
14/10/2014-23/5/2019 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
11/1/2019-23/5/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
11/1/2019-23/5/2019 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat