Willem-Frederik Schiltz - Open Vld
 
  website: www.wfschiltz.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Wilrijk op 22 juni 1979

Licentiaat in de rechten (Universiteit Antwerpen - UA)

Gewezen advocaat

2013-2019 : districtsraadslid (Antwerpen)
2013-2015 : districtschepen (Antwerpen)
2007-2014 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Sinds 2014 : lid van het Vlaams Parlement
Sinds 8 januari 2019 : districtsraadslid (Berchem)
2019-2021 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
Sinds 2 oktober 2019 : voorzitter van de Open Vld-fractie (Vlaams Parlement)

Ridder in de Leopoldsorde (21 mei 2014)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
                                       Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
                                       Legislatuur 2014-2019      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
28/10/2009-21/1/2010 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Kamer
21/1/2010-7/5/2010 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Kamer
22/2/2019-23/5/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
8/10/2019-16/10/2019 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
8/10/2019-15/3/2021 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
16/10/2019-15/3/2021 Lid Commissie voor de Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden