Philippe Henry - Ecolo-Groen
 
Eresenator
 
Geboren te Charleroi op 23 april 1971

Burgerlijk ingenieur - elektrotechniek-werktuigkunde (ULg)
Master in management (HEC-ULg)

Burgerlijk ingenieur
Politiek directeur Ecolo

1999-2004 : lid van de Waalse Gewestraad
1999-2004 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1999-2001 : secretaris van de Raad van de Franse Gemeenschap
2001-2003 : tweede ondervoorzitter van de Raad van de Franse Gemeenschap
2006-2009 : gemeenteraadslid (Sprimont)
2007-2009 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2009-2014 : minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit (Waalse regering)
2014-2019 : lid van het Waals Parlement
2014-2019 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2014-2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Waals Parlement
Sinds 13 september 2019 : vicepresident en minister van Klimaat, Energie en Mobilitieit (Waalse regering)

Commandeur in de Leopoldsorde (26 mei 2014)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
17/7/2014-23/4/2015 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
14/10/2014-23/5/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
3/11/2014-23/5/2019 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
23/4/2015-23/5/2019 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat