Patrick De Groote - N-VA
 
Geboren te Brugge op 13 oktober 1958

Onderwijzer

1989-2018 : gemeenteraadslid (Oostkamp)
2004-2007 en 2008-2010 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2010-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2010-2011 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
Juli - september 2011 en 2013-2014 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
20/7/2010-4/4/2012 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-27/10/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
27/10/2010-7/2/2013 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
7/3/2012-28/4/2014 Lid Werkgroep "Nieuwe indicatoren voor economische prestaties, sociale vooruitgang, levenskwaliteit en geluk"
4/12/2012-28/4/2014 Lid Bijzondere Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
7/2/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
27/6/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : afvaardiging Senaat
30/9/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden