Stéphanie Anseeuw - VLD
 
Geboren te Veurne op 28 februari 1977

Gegradueerde in het vastgoed

Gewezen bediende

Sinds 2001 : gemeenteraadslid (Koksijde)
2001-2006 : voorzitster van het OCMW (Koksijde)
2004-2007 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
Sinds 2007 : schepen (Koksijde)


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
15/7/2004-18/11/2004 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
15/7/2004-18/11/2004 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/2004-18/11/2004 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/7/2004-27/1/2005 Plaatsvervanger commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/2004-27/1/2005 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
12/10/2004-18/11/2004 Lid Werkgroep "Ruimtevaart" (Financiën en Economische Aangelegenheden)
18/11/2004-27/1/2005 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
28/4/2005-2/5/2007 Lid commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
4/5/2005-2/5/2007 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
4/5/2005-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden