Alain Courtois - MR
 
Eresenator
 
Geboren te Schaarbeek op 12 juni 1951

Licentiaat in de rechten (UCL)

Bestuurder van vennootschappen
Gewezen secretaris-generaal van de Belgische Voetbalbond
Gewezen substituut van de Procureur des Konings te Brussel

1979-1981 : kabinetsattaché (minister van Binnenlandse Zaken)
1988-2002 : voorzitter van de tuchtcommissie van de Union of European Football Associations (UEFA)
2003-2007 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2007-2010 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2007-2010 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2010-2014 : gecoöpteerd senator
2012-2018 : gemeenteraadslid (Brussel)
2012-2018 : eerste schepen (Brussel)
2014-2019 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Ridder in de Leopoldsorde (6 juni 2010)


Heeft in de Senaat 3 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
17/7/2003-2/5/2007 Lid Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Kamer
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Justitie
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
9/10/2007-29/10/2009 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
28/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
29/10/2009-7/5/2010 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
9/3/2010-7/5/2010 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Justitie
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
8/2/2011-28/4/2014 Lid Werkgroep "Informatica en vrijheden"
11/10/2011-28/4/2014 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
14/12/2011-28/4/2014 Voorzitter Commissie voor de Justitie
18/4/2012-28/4/2014 Lid Werkgroep "Statuut van de deskundigen in strafzaken"
30/1/2014-28/4/2014 Plaatsvervanger Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Senaat