Sabine Laruelle - MR
Deelstaatsenator (Parlement van het Waalse Gewest)
 
Erevoorzitter van de Senaat
 
Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (plaatsvervanger)
Senaat tel.: 02 501 73 30
Privé rue Chapelle Dieu 49
5030 Gembloux
e-mail: [email protected]
Geboren te Hoei op 2 juni 1965

Landbouwkundig ingenieur (Faculté des sciences agronomiques de Gembloux)
Getuigschrift in Business Administration (ULg)

Lector (ULg)
Gewezen adviseur (vicepresident van het Waalse Gewest)
Gewezen directeur-generaal (Fédération wallonne de l'Agriculture)
Gewezen kabinetsmedewerkster (Waalse minister van Landbouw)

18 mei - 12 juli 2003, 10 juni - 21 december 2007 en 2010-2011 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2003-2007 : minister van Middenstand en Landbouw
2006-2014 : gemeenteraadslid (Gembloux)
12 juli - 21 december 2007 : minister van Middenstand en Landbouw, belast met Ontwikkelingssamenwerking
2007-2008 : minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
2008-2011 : minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
2011-2014 : minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
2017-2019 : commissaris van de Waalse regering bij LE FOREM
Sinds 26 mei 2019 : lid van het Waals Parlement
Sinds 18 juni 2019 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
Sinds 4 juli 2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Waals Parlement
2019-2020: voorzitster van de Senaat
2020-2022 : lid van het Bureau
Sinds 21 december 2022 : eerste ondervoorzitster van het Waals Parlement

Commandeur in de Leopoldsorde (5 juni 2007)

Mandatenlijst
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....      
Mondelinge vragen
                                      
Vragen om uitleg
                                      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
Lid  
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
18/7/2019-12/10/2020 Voorzitter Parlementaire overlegcommissie
18/7/2019- Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
8/10/2019- Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
18/10/2019-12/10/2020 Voorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
21/5/2021-12/10/2021 Lid Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 : afvaardiging Senaat
12/10/2021-23/5/2022 Plaatsvervanger Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 : afvaardiging Senaat