Caroline Gennez - SP.A-SPIRIT
 
Geboren te Sint-Truiden op 21 augustus 1975

Licentiate in de politieke en sociale wetenschappen (KULeuven)

Gewezen kabinetsmedewerkster

1998-2003 : voorzitster van de sp.a-jongerenbeweging Animo
1999 : kabinetsattaché (Vlaamse vice-minister-president)
1999-2001 : kabinetsattaché (minister van Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie)
Sinds 2001 : bestuurder van de Ancienne Belgique
2001-2003 : adviseur (minister van Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie)
2001-2003 : gemeenteraadslid (Sint-Truiden)
2003 : schepen (Sint-Truiden)
2003-2004 : gecoöpteerd senator
2003-2007 : ondervoorzitster van de sp.a
2004-2007 : lid van de Vlaamse Raad
2004-2007 : voorzitster van de sp.a-spirit-fractie (Vlaamse Raad)
2007-2011 : voorzitster van de sp.a
2007-2019 : gemeenteraadslid (Mechelen)
2007-2012 : schepen (Mechelen)Ç
2009-2010 en 2014-2022 : lid van het Vlaams Parlement
2010-2014 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2014-2019 : vierde ondervoorzitster van het Vlaams Parlement
2019-2022 : secretaris van het Vlaams Parlement
Sinds 17 december 2022 : minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid


Officier in de Leopoldsorde (27 mei 2019)

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
17/7/2003-6/7/2004 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-6/7/2004 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
17/7/2003-6/7/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-6/7/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-15/1/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
17/7/2003-15/1/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
5/2/2004-6/7/2004 Lid Bijzondere commissie "Globalisering"
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Kamer
19/12/2013-28/4/2014 Lid Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Kamer