François Roelants du Vivier - MR
 
Eresenator
 
Geboren te Etterbeek op 5 november 1947

Licentiaat in de archeologie en de kunstgeschiedenis (UCL)

Gewezen docent (Fondation universitaire luxembourgeoise)
Gewezen vorser aan het Centre d’archéologie industrielle

1975-1983 : secretaris-generaal van Inter-environnement Wallonie
1979-1983 : bestuurder van het Europees Milieubureau (EMB)
1984-1989 : lid van het Europees Parlement
1989-2009 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (vóór 25 februari 2005 genoemd : Brusselse Hoofdstedelijke Raad)
Sinds 1989 : voorzitter van de Mouvement ERE (Europe, Régions, Environnement)
1990-1992 : bijzonder adviseur bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen
1990-1996 : gedelegeerd bestuurder en 1993-1996 : voorzitter van de raad van bestuur van de internationale vereniging Euro Citizen Action Service (ECAS)
1995-2000 : gemeenteraadslid (Ukkel)
1997-1999 en 2000-2001 : ondervoorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
1999-2000 : ondervoorzitter van de PRL-FDF-fractie (Brusselse Hoofdstedelijke Raad)
1999-2000 : voorzitter van de PRL-FDF-fractie (Assemblée de la Commission Communautaire française)
1999-2007 : voorzitter van de Global Legislators Organization for a Balanced Environment (GLOBE) Europe
1999-2004 : voorzitter van de raad van bestuur van Télé-Bruxelles
2000-2002 : lid van het Comité van Regio’s van de Europese Unie
2000-2009 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap (vóór 25 februari 2005 genoemd : Raad van de Franse Gemeenschap)
2000-2009 : senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
2004-2009 : lid van de Parlementaire Assemblee van de NAVO
Sinds 2004 : ondervoorzitter van BRUSPACE (BRUxelles-eSPACE)
2006 : voorzitter van de Europese interparlementaire Ruimtevaartconferentie

Officier in de Leopoldsorde (5 juni 2007)


Heeft in de Senaat 3 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003