Zoé Genot - Ecolo-Groen
Deelstaatsenator (Parlement van de Franse Gemeenschap)
 
Correspondentie Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - Groupe Ecolo
1005 Bruxelles
e-mail: [email protected]
Geboren te Brussel op 29 mei 1974

Licentiate in de economische wetenschappen (ULB)

Gewezen bediende

2012-2023 : gemeenteraadslid (Sint-Joost-ten-Node)
1999-2014 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Sinds 2014 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
2014-2019 : voorzitster van de Ecolo-fractie (Brussels Hoofdstedelijk Parlement)
Sinds 8 maart 2020 : secretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Sinds 13 oktober 2020 : deelstaatsenator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap

Mandatenlijst
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....      
Mondelinge vragen
                                      
Vragen om uitleg
                                      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
Lid  
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/7/1999-10/4/2003 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Kamer
9/10/2007-7/5/2010 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Kamer
14/7/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Politieke Partijen" : afvaardiging Kamer
28/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Kamer
20/7/2010-28/4/2014 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Kamer
14/12/2010-28/4/2014 Lid Werkgroep "Politieke Partijen" : afvaardiging Kamer
11/10/2011-28/4/2014 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Kamer
13/10/2020- Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
21/5/2021-10/6/2021 Plaatsvervanger Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 : afvaardiging Senaat