Marc Hordies - Ecolo
 
Geboren te Etterbeek op 11 november 1951

Licentiaat in de toegepaste sociale communicatiewetenschappen (IHECS)

Communicatieconsulent

1999-2002 : lid van de Waalse Gewestraad
1999-2002 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1999-2002 : senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
2000-2002 : plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
15/7/1999-18/9/2002 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
15/7/1999-9/10/2001 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-31/7/2002 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/7/1999-9/10/2001 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
10/11/1999-18/7/2000 Lid subcommissie "Mensenhandel en prostitutie" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
18/11/1999-18/9/2002 Lid commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comitť I)
17/5/2000-18/9/2002 Lid Werkgroep "vzw's" (Justitie)
13/7/2000-9/10/2001 Lid Werkgroep "Ruimtevaart" : afvaardiging Senaat
14/11/2000-31/7/2002 Lid subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
9/10/2001-12/3/2002 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
9/10/2001-18/9/2002 Lid opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit
11/1/2002-18/9/2002 Lid Werkgroep "Mobiliteit" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
12/3/2002-18/9/2002 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden