Luc Paque - Onafhankelijke
 
Geboren te Sint-Truiden op 27 maart 1962

Licentiaat-vertaler (Institut Libre Marie Haps)

Gewezen ambtenaar

1991-1994 : provincieraadslid (Luik)
1995-2003 : gemeenteraadslid (Hannuit)
1999-2003 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2001-2006: voorzitter van het OCMW (Hannuit)
2003-2007 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2006-2018 : gemeenteraadslid (Hannuit)
2007- ? : politieraadslid (zone Hesbaye Ouest)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
17/7/2003-5/2/2004 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-5/2/2004 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
17/7/2003-5/2/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-5/2/2004 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
1/8/2003-5/2/2004 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat