Anne Barzin - MR
 
Eresenator
 
Geboren te Namen op 18 augustus 1975

Licentiate in de rechten (UCL)
Kandidate in de rechten (FUNDP)

Juriste

Sinds 1995 : gemeenteraadslid (Namen)
1999-2007 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2003-2007 : secretaris van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Sinds 2006 : schepen (Namen)
2007-2014 : lid van het Waals Parlement
2007-2014 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2014-2019 : gecoöpteerd senator
2017-2019 : voorzitter van de MR-fractie (Senaat)

Officier in de Leopoldsorde (25 mei 2019)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
14/7/1999-29/6/2000 Plaatsvervanger parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Kamer
16/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Kamer
14/10/2014-23/5/2019 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
14/10/2014-23/5/2019 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
14/10/2014-29/3/2019 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
24/4/2015-27/10/2017 Lid Bijzondere commissie "Radicalisering"
18/10/2016-23/5/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
29/3/2019-23/5/2019 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat