Karin Brouwers - CD&V
Deelstaatsenator (Vlaams Parlement)
 
Fractievoorzitter
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (lid)
Correspondentie Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86
1011 Brussel
tel.: 02 552 43 37
e-mail: [email protected]
Privé Spreeuwenstraat 17
3010 Kessel-Lo
tel.: 0485 88 43 49
e-mail: [email protected]
  website: www.karinbrouwers.be/home/ (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Leuven op 27 juli 1964

Licentiate in de rechten (KULeuven)
Gediplomeerde in het Europees recht (Institut des Hautes Études Européennes, Université de Strasbourg, Frankrijk)

Gewezen parlementair medewerkster

Sinds 1989 : gemeenteraadslid (Leuven)
2001-2009 : schepen (Leuven)
2001-2019 : lid van de raad van bestuur en van het directiecomité van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
2003-2009 : lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Sinds 2009 : lid van het Vlaams Parlement
Sinds 2014 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
Sinds 2018 : plaatsvervangster van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Sinds 6 juli 2021 : voorzitster van de CD&V-fractie (Senaat)

Ridder in de Leopoldsorde (25 mei 2019)


Mandatenlijst
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
                                       Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
                                       Legislatuur 2014-2019      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
Ondervoorzitter  
Lid  
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
14/10/2014-24/10/2014 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
14/10/2014-23/5/2019 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
8/12/2014-23/5/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
7/1/2019-23/5/2019 Voorzitter Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
18/7/2019-12/10/2021 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
8/10/2019-23/6/2023 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden
8/10/2019- Lid Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
14/10/2019-28/10/2020 Voorzitter Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
28/10/2020- Ondervoorzitter Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
21/5/2021-12/10/2021 Plaatsvervanger Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 : afvaardiging Senaat
12/10/2021- Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
23/6/2023- Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
23/6/2023- Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen