Vincent Van Quickenborne - VU-ID
 
Geboren te Gent op 1 augustus 1973

Licentiaat in de rechten (KULeuven)

Advocaat

1999-2003 : senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
Sinds 2001 : gemeenteraadslid (Kortrijk)
Mei - juli 2003, 2007-2008, 2010-2011 en 2012-2020 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2003-2007 : staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister
2008-2011 : minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
2011-2012 : vice-eerste minister en minister van Pensioenen
Sinds 2013 : burgemeester (Kortrijk)
28 mei - 1 oktober 2020 : voorzitter van de Open Vld-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)
2020-2021 : vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
Sinds 24 januari 2021 : vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee


Commandeur in de orde van Leopold II (5 juni 2007)
Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
14/11/2000-10/4/2003 Lid zonder stemrecht subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
18/4/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : afvaardiging Kamer