Réginald Moreels - Onafhankelijke
 
Geboren te Gent op 4 december 1949

Doctor in de genees-, heel- en verloskunde (RUG)
Master’s Degree Internationale Relaties (ULB)
Assistant étranger des hôpitaux de Paris

Chirurg

1984- ? : lid van de raad van bestuur van Artsen zonder Grenzen (AZG)
1986-1994 : voorzitter van Artsen zonder Grenzen - België
21 mei - 23 juni 1995 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1995-1999 : staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
Juni - juli 1999 : minister van Ontwikkelingssamenwerking
1999-2001 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1999-2001 : afgevaardigde naar de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie

Commandeur in de orde van Leopold II (11 mei 2003)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
15/7/1999-20/8/2000 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
15/7/1999-20/8/2000 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-20/8/2000 Plaatsvervanger commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-6/7/2000 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/3/2000-20/8/2000 Lid Werkgroep "TOBIN-TAX" (Financiën en Economische Aangelegenheden)