Frank Vandenbroucke - sp.a
 
Minister van Staat
 
Eresenator
 
Geboren te Leuven op 21 oktober 1955

Licentiaat in de economische wetenschappen (KULeuven)
Master of philosophy in economics (Cambridge University)
Dr. Phil., Faculty of Social Studies (Oxford University)

Hoogleraar

1985-1996 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1985-1995 : lid van de Vlaamse Raad
1988-1989 en 1995-1996 : voorzitter van de SP-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)
1989-1996 en 2001-2011 : gemeenteraadslid (Scherpenheuvel)
1989-1994 : voorzitter van de SP
1994-1995 : vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
1999-2003 : minister van Sociale Zaken en Pensioenen
18 mei - 12 juli 2003 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2003-2004 : minister van Werk en Pensioenen
13 juni - 22 juli 2004 : lid van de Vlaamse Raad
18 - 22 juli 2004 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2004-2009 : minister vice-president en minister van Werk, Onderwijs en Vorming (Vlaamse regering)
Sinds 24 november 2009 : minister van Staat
2009-2010 : lid van het Vlaams Parlement
2010-2011 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2020- 20 oktober 2022 en sinds 17 december 2022 : vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
20 oktober - 17 december 2022 : vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid


Grootofficier in de Leopoldsorde (6 juni 2009)

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
3/10/1995-1/10/1996 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer
20/7/2010-30/9/2011 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-30/9/2011 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
20/7/2010-30/9/2011 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-30/9/2011 Voorzitter Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-30/9/2011 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-30/9/2011 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-30/9/2011 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
22/6/2011-30/9/2011 Lid Werkgroep "Ruimtevaart"