Johan Vande Lanotte - sp.a
 
Minister van Staat
 
Erelid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 
Geboren te Poperinge op 6 juli 1955

Doctor in de rechten (UGent)
Licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen (UIA)

Docent (VUB)
Buitengewoon hoogleraar (UGent)
Gewezen advocaat
Gewezen auditeur bij de Raad van State

1991-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1994-1995 : minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken
1995-2018 : gemeenteraadslid (Oostende)
Maart - juni 1995 : vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken
Juni 1995 - 1998 : vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1998-1999 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1999-2003 : vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
Mei - juli 2003 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2003-2005 : vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
2005-2007 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2005-2007 : voorzitter van de sp.a
Sinds 30 januari 2006 : minister van Staat
2007-2011 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2009-2011 : voorzitter van de sp.a-fractie (Senaat)
2011-2014 : vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
2014-2017 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2015-2018 : burgemeester (Oostende)

Grootkruis in de orde van Leopold II (25 mei 2019)
Grootofficier in de Leopoldsorde (6 juni 2010)


 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010