Paul Tant - CVP
 
Ere-ondervoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
30/6/1995-5/5/1999 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer
6/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Kamer
14/7/1999-10/4/2003 Lid parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Kamer
16/7/1999-23/7/1999 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Kamer
17/7/2003-2/5/2007 Lid Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Kamer