Franšois-Xavier de Donnea - PRL
 
Minister van Staat
 
Eresenator
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Defensie
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Parlementaire Werkzaamheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor het Reglement
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-10/3/1993 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŰn
2/7/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger AdviescomitÚ voor Europese Aangelegenheden
15/10/1992-12/4/1995 Voorzitter Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
15/10/1992-12/4/1995 Lid Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
10/3/1993-12/4/1995 Lid Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
7/6/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, geco÷rdineerd op 30 november 1935
16/6/1994-12/4/1995 Lid Commissie belast met de parlementaire begeleiding van de Vaste ComitÚs van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
27/10/2004-2/5/2007 Lid Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Kamer
12/7/2007-7/5/2010 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer
9/10/2007-7/5/2010 Lid Federaal AdviescomitÚ voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Kamer
20/7/2010-28/4/2014 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer
15/12/2011-28/4/2014 Plaatsvervanger Parlementair ComitÚ belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Kamer
19/12/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Kamer