Herman De Croo - PVV (VLD vanaf
 
Minister van Staat
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Voorzitter Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Parlementaire Werkzaamheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor het Reglement
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Handel
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
15/10/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
30/6/1995-12/10/1995 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer
14/7/1999-10/4/2003 Voorzitter parlementaire overlegcommissie
14/7/1999-10/4/2003 Lid parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Kamer
15/7/1999-10/4/2003 Voorzitter Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
17/7/2002-10/4/2003 Eerste ondervoorzitter Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
17/7/2002-10/4/2003 Lid Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Kamer
17/7/2003-2/5/2007 Voorzitter Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Voorzitter Parlementaire overlegcommissie
17/7/2003-2/5/2007 Lid Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Kamer
1/8/2003-2/5/2007 Voorzitter Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
12/7/2007-12/2/2009 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer
9/10/2007-7/5/2010 Voorzitter Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Kamer
11/12/2008-15/1/2009 Plaatsvervanger Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis : afvaardiging Kamer
15/1/2009-7/5/2010 Lid Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis : afvaardiging Kamer
12/2/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer
20/7/2010-28/4/2014 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Kamer
20/7/2010-28/4/2014 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer
19/12/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Kamer