Frank Vanhecke - VL. BLOK
 
Geboren te Brugge op 30 mei 1959

Licentiaat in de communicatiewetenschappen (VUB)

Gewezen bediende
Gewezen parlementair medewerker

1994-2003: lid van het Europees Parlement
1995-1996 en sinds 2001 : gemeenteraadslid (Brugge)
1996-2008 : nationaal voorzitter van het Vl. Blok
2003-2004 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2003-2004 : voorzitter van de Vl. Blok-fractie (Senaat)
2003-2004 : plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en van de Assemblee van de West-Europese Unie
2004-2014 : lid van het Europees Parlement


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
12/7/1995-5/5/1999 Lid Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: delegatie van het Europees Parlement
1/11/1999-18/5/2003 Lid Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Europees Parlement
17/7/2003-7/7/2004 Lid Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
17/7/2003-7/7/2004 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-7/7/2004 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-7/7/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-7/7/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
17/7/2003-7/7/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/10/2004- Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Europees Parlement