Jacky Morael - Ecolo
 
Minister van Staat
 
Eresenator
 
Erevoorzitter van de ECOLO-Senaatsfractie
 
Geboren te Herstal op 26 november 1959

Kandidaat in de wijsbegeerte (ULg)
Licentiaat in de informatie en de communicatie (ULg)

Gewezen parlementair medewerker

1986-1991 : federaal secretaris en woordvoerder van Ecolo
1991-1994 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1991-1994 : lid van de Waalse Gewestraad
1991-1994 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1993-1994 : voorzitter van de Agalev-Ecolo-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)
1994-1999 : federaal secretaris en woordvoerder van Ecolo
1994-2000 : gemeenteraadslid (Luik)
1999-2003 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2000-2003 : senator betrokken bij de werkzaamheden van de Waalse Gewestraad
Sinds 28 januari 2002 : minister van Staat
2010-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2010-2012 : voorzitter van de Ecolo-fractie (Senaat)

Ridder in de Leopoldsorde (11 mei 2003)

Overleden op 6 december 2016 te Luik

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-9/10/2001 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-17/10/2002 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Senaat
15/7/1999-10/4/2003 Lid controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
18/11/1999-9/10/2001 Lid opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit
20/1/2000-9/10/2001 Lid commissie voor politieke vernieuwing
16/2/2000-7/11/2000 Lid Werkgroep "TOBIN-TAX" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
11/10/2000-11/1/2002 Lid Werkgroep "Mobiliteit" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
19/1/2001-10/4/2003 Lid Werkgroep "Politieke partijen" (Controle verkiezingsuitgaven): afvaardiging Senaat
22/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
9/10/2001-12/3/2002 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
9/10/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor politieke vernieuwing
12/3/2002-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
12/3/2002-10/4/2003 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
18/4/2002-10/4/2003 Lid Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"
20/7/2010-21/12/2012 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
14/3/2012-5/3/2013 Lid Werkgroep "Ontwikkelingssamenwerking - Post 2015 MDG"
21/12/2012-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
30/1/2014-28/4/2014 Lid Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Senaat