Alo´s De Backer - PVV (VLD vanaf
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
1/1/1992-12/4/1995 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
16/1/1992-12/4/1995 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
16/1/1992-12/4/1995 Lid AdviescomitÚ voor Europese Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Naturalisaties
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Parlementaire Werkzaamheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Defensie
13/10/1994-12/4/1995 Lid Commissie belast met de parlementaire begeleiding van de Vaste ComitÚs van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten