JosÚ Daras - Ecolo
 
Minister van Staat
 
Ere-Waalse volksvertegenwoordiger
 
Geboren te Malonne op 28 mei 1948

Licentiaat in de aardrijkskunde (ULg)
Bijzondere licentie ontwikkelingslanden (ULg)
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (ULg)

Gewezen leraar

1981-1991 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1981-1999 : lid van de Waalse Gewestraad
1981-1999 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1983-1989 : bestuurder van de vzw Jeunesse et Écologie
1986-1989 : voorzitter van de Ecolo-Agalev-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)
1991-1995 : senator voor het arrondissement Luik
1992-1999 : voorzitter van de Ecolo-fractie (Waalse Gewestraad)
1993-1998 : bestuurder van het Centre d'Étude et de Formation en Écologie(CEFE)
Sinds 30 januari 1995 : minister van Staat
1995-1999 : senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
1999-2004 : vicepresident en minister van Transport, van Mobiliteit en van Energie (Waalse Regering)
Sinds 2003 : bestuurder van de Groupement de Redéploiement économique de Liège
Sinds 2004 : voorzitter van Etopia
Sinds 2005 : bestuurder van de CV Espace Kegeljan
2007-2010 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2007-2010 : voorzitter van de Ecolo-fractie (Senaat)

Commandeur in de Leopoldsorde (11 juni 2004)


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
1/1/1992-12/4/1995 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
16/1/1992-12/4/1995 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de FinanciŰn en voor de Economische Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
9/10/2007-15/10/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-15/10/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
20/11/2008-2/7/2009 Lid Werkgroep "Dotaties aan leden van de koninklijke familie"
11/12/2008-7/5/2010 Lid Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiŰle en bankcrisis : afvaardiging Senaat
16/1/2009-7/5/2010 Derde ondervoorzitter Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiŰle en bankcrisis
13/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Federaal AdviescomitÚ voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
28/10/2009-7/5/2010 Lid Parlementair ComitÚ belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
8/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Mensenhandel"