Antoine Duquesne - MR
 
Minister van Staat
 
Geboren te Elsene op 3 februari 1941

Doctor in de rechten (ULg)

Advocaat

1973-1977 en 1980-1987 : kabinetschef (verscheidene ministers en staatssecretarissen)
1975-1977 : adjunct-secretaris-generaal van het Nationaal Comité voor de beroepsvorming en -vervolmaking in ambachten en neringen
1977-1982 : administrateur-generaal van het Nationaal Coördinatie- en Overlegcomité voor voortdurende vorming van de Middenstand en van het Institut francophone de formation permanente des classes moyennes
1983-1988 : directeur van de Nationale Kas voor Beroepskrediet
1987-1988 : minister van Nationale Opvoeding
1988-1991 : gecoöpteerd senator
1989-1996 : bestuurder van de spaarbank SEFB
1989-2000 : gemeenteraadslid (Manhay)
1989-2000 : lid van de raad van bestuur en van het permanent comité van de Intercommunale Idelux
1990-1992 : voorzitter van de PRL
1990-2002 : bestuurder van de Gestion et Action libérales (GAL)
1990-2002 : bestuurder van het Studiecentrum Paul Hymans
1991-1999 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1991-1995 : lid van de Waalse Gewestraad
1991-1995 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1993-1995 : bestuurder van de Société d'administration des Bâtiments scolaires de la province de Luxembourg
Juni - oktober 1995 : quaestor van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1995-1998 : bestuurder van de Fondation universitaire luxembourgeoise (FUL)
1995-1999 : ondervoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1995-2000 : burgemeester (Manhay)
1996-1999 : ondervoorzitter van de Intercommunale Sofilux
1996-2000 : ondervoorzitter van de télévision régionale du Luxembourg (TV-Lux)
1997-1999 : lid van het comité van toezicht van Dexia Belgium
1998-2000 : bestuurder van de nv ASTRID
Sinds 17 juli 1998 : minister van Staat
1999-2003 : minister van Binnenlandse Zaken
2003-2004 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2003-2004 : voorzitter van de MR
2004-2009 : lid van het Europees Parlement

Grootkruis in de orde van Leopold II (6 juni 2009)
Grootofficier in de Leopoldsorde (9 juni 1999)

Grootofficier in de orde van Oranje-Nassau (2 juli 2002, Nederland)

Overleden op 4 november 2010

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
17/7/2003-19/7/2004 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-28/1/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-19/7/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
20/10/2004-6/6/2009 Lid Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Europees Parlement