Stefaan De Clerck - CD&V
 
Geboren te Kortrijk op 12 december 1951

Licentiaat in de rechten (KULeuven)

Advocaat

1988-1989 : adviseur van het staatssecretariaat voor Financiën en voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1990-1995, 1998-2001, 2007-2008 en 2010-2013 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1990-2000 : lid van het directiecomité van de Intercommunale Leiedal (Kortrijk)
1992-1994 : voorzitter van de raad van bestuur van de vzw Regionale Televisie
1995-1998 en 2008-2011 : minister van Justitie
Sinds 1998 : voorzitter van de raad van bestuur van CV Kanaal 127
1999-2003 : voorzitter van de CD&V (vóór 1 oktober 2001: CVP)
Juli - oktober 1999 : voorzitter van de CVP-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)
Sinds 2001 : gemeenteraadslid (Kortrijk)
2001-2012 : burgemeester (Kortrijk)
2003-2004 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2004-2007 : lid van het Vlaams Parlement
2008 : quaestor van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Grootofficier in de Leopoldsorde (6 juni 2010)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
14/7/1999-21/10/1999 Lid parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Kamer
17/7/2003-22/7/2004 Lid commissie voor de Justitie
17/7/2003-22/7/2004 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden