Mimi Kestelijn-Sierens - VLD
 
Eresenator
 
Geboren te Poperinge op 28 mei 1945

Licentiate in de toegepaste economische wetenschappen (KULeuven)
Kandidate in de ziekenhuiswetenschappen (KULeuven)

Gewezen adviseur

1986-1987 : attaché (kabinet van de gemeenschapsminister van Externe Betrekkingen)
1987-1991 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1987-1991 : lid van de Vlaamse Raad
1989-1994 : gemeenteraadslid (Brugge)
1991-1996 : voorzitster van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO)
1994-1999 : lid van het Europees Parlement
1999-2003 : gecoöpteerd senator
1999-2003 : afgevaardigde naar de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
1999- ? : lid van de commissie van toezicht op de verrichtingen van de Deposito- en Consignatiekas

Ridder in de Leopoldsorde (9 juni 1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: delegatie van het Europees Parlement
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-9/5/2000 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
15/7/1999-10/4/2003 Lid Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Senaat
18/11/1999-10/4/2003 Lid opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit
19/1/2000-10/4/2003 Tweede ondervoorzitter opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit
20/1/2000-18/1/2001 Plaatsvervanger commissie voor politieke vernieuwing
6/7/2000-5/12/2000 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
13/7/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "Ruimtevaart" : afvaardiging Senaat
18/1/2001-10/4/2003 Lid commissie voor politieke vernieuwing
22/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger bijzondere commissie voor bio-ethische problemen