Alex De Boeck - Agalev
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
6/1/1993-12/4/1995 Lid Commissie voor de Economische Aangelegenheden
6/1/1993-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
6/1/1993-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn
6/1/1993-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
6/1/1993-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
27/10/1993-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
7/6/1994-12/4/1995 Lid Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoŲrdineerd op 30 november 1935