Achille Debrus - PSC
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
10/11/1994-12/4/1995 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
10/11/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
10/11/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Handel
10/11/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap